INDISCH WONEN, een interview met Ronald Schubert – Stichting Impian Kita Nederland.

Auteur: Peter van Ommen

Sinds enige tijd bestaat er een Indische en Molukse woongemeenschap in Arnhem. Om hierover meer te weten hoe deze woongemeenschap Rumah Impian Kita Arnhem is ontstaan en wat de doelstellingen hiervan zijn, heb ik een afspraak gemaakt met Ronald Schubert die als voorzitter van deze woongemeenschap fungeert en daarnaast ook mede bestuurslid is van Stichting Impian Kita Nederland. Op locatie in één van de appartementencomplex Rumah Impian Kita Arnhem heb ik een interview afgelegd met hem.

Hedy en Ronald – Impian Kita

Om te beginnen wie is Ronald Schubert?

Hieronder een korte uiteenzetting.

Ronald is 69 jaar en geboren in Bandung. Op 14 jarige leeftijd vertrok hij naar Nederland. Zijn middelbare opleiding heeft hij deels in Indonesië gevolgd, waardoor hij de taal Bahasa nog goed kan spreken en schrijven.

In Nederland heeft hij daarna de LTS, MTS en HTS opleidingen afgemaakt. Nadat hij was afgestudeerd, heeft hij tijdens zijn loopbaan bij drie werkgevers gewerkt, namelijk Philips, KPN en Valid. Bij deze werkgevers was hij werkzaam in het ICT werkveld en bekleedde hij diverse functies op het gebied als engineering en management niveau. Zo was hij onder ander manager, projectmanager en service delivery manager. Kortom een succesvolle en interessante carrière.

Naast zijn drukke bezigheden, heeft hij ook nog een aantal hobby’s. Hij kookt graag Indisch en helpt weleens zijn familie en vrienden middels drukpunt massage ingeval zij last hebben van lichamelijke ongemakken. Doordat zijn zoon op een keer niet naar de kapper wilde, heeft hij uiteindelijk zijn zoon zelf geknipt. Dit vond hij zo leuk dat hij ondanks dat hij geen kappersopleiding had gevolgd, hierna meerdere familie leden en vrienden naar hun tevredenheid heb mogen knippen. Op het sportieve vlak heeft hij zich ook onderscheidden door een aantal keren de Nijmeegse Vierdaagse te hebben gelopen.

De bereidwilligheid om mensen te helpen is bij Ronald groot. Zo blijkt dat hij ook wiskunde bijles heeft gegeven aan moeilijke opvoedbare kinderen op school en bekenden bijstaat in het invullen van belastingformulieren of hand en spandiensten verricht voor de bewoners in het appartementen complex.

Ik vroeg Ronald hoe hij betrokken is geraakt bij Rumah Impian Kita Arnhem.

Hij vertelde dat op een pasar malam bij Bronbeek in gesprek raakte met de initiatief nemers van Stichting Impian Kita Nederland. Aangezien hij ook belangstelling toonde over de doelstellingen van deze stichting, het oprichten van Indische en Molukse verzorgingshuizen, gaf hij zich hiervoor op met de wetenschap dat de kans klein was, dat gelet op de hoogte van zijn inkomen en de vastgestelde inkomen grens van de Stichting om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een appartement. Omdat het project destijds zich bevond in een beginfase, besloot hij zich toch hiervoor op te geven.

In de loop van de tijd van het project ontstond er vanuit de Stichting de behoefte om kaderleden te werven voor Rumah Impian Kita Arnhem. Daarop gaf Ronald in eerste instantie zich op als lid van de bewoners commissie, wat echter later uitmondde tot voorzitterschap van Rumah Impian Kita Arnhem. Eén van de taken van hem was de toetsing uit te voeren van de aangemelde belangstellenden om in aanmerking te komen voor een appartement. Deze taak wordt momenteel nog steeds door Ronald uitgevoerd.

Om meer te weten over Stichting Rumah Impian Kita Arnhem heb ik Ronald de onderstaande vragen gesteld.

Het gebouw van Rumah Impian Kita

Hoe is Stichting  Rumah Impian Kita Arnhem eigenlijk ontstaan?

Stichting Rumah Impian Kita is voortgekomen uit het resultaat van de samenwerking van Stichting Impian Kita Nederland, Volkshuisvesting en Stichting Nusantara en is opgericht door de bewonerscommissieleden van het project Parkwonen Stadseiland Malburgen Oost te Arnhem. 

Wat was de aanleiding?

Ronald verwijst mij naar het hoofdstuk in het beleidsplan van Stichting Rumah Impian Kita Nederland, waarin het volgende staat opgesteld.

De initiatiefnemers van Stichting Impian Kita Nederland (SIKN) willen een kleinschalige woonlocatie realiseren voor de oudere Indische en Molukse Nederlanders. Dit is gebaseerd op de wens van Indische en Molukse ouderen die ze tegen kwamen op festiviteiten, Pasar Malams en Kumpulans. Degene die al ouder zijn geworden, praten vaak over hoe het later moet als ze “oud” zijn en eigenlijk al niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar nog te “goed’ zijn om in een verzorgingshuis te wonen. Door de lange wachtlijsten en de inkrimping van de zorg, moet de “indicatie” al erg hoog zijn wil er plaats kunnen worden gemaakt in een verzorgingstehuis. De initiatienemers behoren ook zelf tot die doelgroep en maken zich zorgen om. 

De “droom” is geboren om Indische en Molukse Nederlanders (langer) zelfstandig te laten leven in kleinschalige woongemeenschappen, waar men elkaar ontmoet, ondersteunt en helpt. Om deze droom waarheid te laten worden, is in enkele gemeenten een werkgroep opgericht. Zowel het bestuur als alle leden van de werkgroepen zijn vrijwilligers, die veel tijd stoppen in de realisatie van de “droom”.

Bewoners van Rumah Impian Kita

Wat is het doel van stichting Rumah Impian Kita Arnhem

Deze is de kwaliteit van de samenleving van de Indische en Molukse woongemeenschap te waarborgen.  

Op welke wijze wordt dit gewaarborgd door stichting Rumah Impian Kita Arnhem

Op basis van de  “droom” van Stichting Impian Kita Nederland door het realiseren van een kleinschalige woonlocatie voor oudere Indische en Molukse Nederlanders die affiniteit hebben met het voormalige Nederlands Indië. De woonlocaties zijn bestemd voor 55 + zelfstandigen die zich geborgen voelen in een woongemeenschap en die hun cultuur en gebruiken in stand willen houden

Het complex bestaat uit twee appartementen gebouwen waarin zich 48 appartementen bevinden.

In deze appartementen gebouwen bevinden zich groepsruimtes waarin regelmatig Indische activiteiten worden georganiseerd voor de bewoner zoals:

  • Kumpulans (samen zijn op basis van cultuur en gebruiken)
  • Creatieve activiteiten (knutselen, dansen, Tai Chi, Yoga)
  • Workshops (Communicatie en media, schilderen, koken)
  • Ontvangen van familieleden
  • Catering voor de bewoners
  • Ondersteuning bij het inschakelen van derden voor diensten (uiterlijke en lichamelijke verzorging)
  • Feestjes (familie, jubilea)
  • Bijeenkomsten (informatiedagen, vergaderingen) 
  • Contactpersoon voor zorg
  • Dagactiviteiten voor zelfstandigen en dagopvang voor degene die zorg behoefte nodig hebben.

Deze activiteiten worden door vrijwilligers georganiseerd en dus zonder winstoogmerk.

Lange termijn visie

Tot slot vroeg ik aan Ronald wat de lange termijn visie van Stichting Impian Kita Nederland is. Deze omvat om meerdere locaties met dezelfde formule op te zetten. Het gaat hier om de locaties Ede/Wageningen, Leidschendam en Voorschoten. Vanuit zijn bestuursfunctie in deze stichting is hij momenteel bezig zich hiervoor in te zetten omdat hij vanuit zijn Indische roots achter de gestelde doelen staat.

Mocht men interesse of vragen hebben omtrent dit project, dan kunnen belangstellenden contact opnemen met:
ronald.schubert@upcmail.nl en +31 6 11808455.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *