Verslag Bijeenkomst 18 februari 2020

De drukbezochte voorjaarsbijeenkomst van Business Brandal op 18 februari jl. was weer een bewijs dat er behoefte is aan een zakelijk platform voor ondernemers en ondernemenden met een Indische en/of Molukse achtergrond of affiniteit.

Voorafgegaan door een geweldig Indonesisch buffet, verzorgd door SAMA SAMA, luisterden meer dan 35 belangstellenden naar Mark Laagewaard van CrowdAboutNow die een inleiding hield over het thema crowdfunding.

CrowdAboutNow is een platform waar vraag en aanbod samen komen en dat met een fors uitgezet kapitaal inmiddels uitgegroeid is tot een begrip in het crowdfunding-landschap. Mark vertelde over de diverse vormen van crowdfunding. Hij beantwoordde de vele vragen uit de zaal op een zeer begrijpelijke en transparante manier. Mark had een opmerkelijke boodschap voor de aanwezigen: Als je alleen voor “snel geld verdienen” gaat, ga dan niet in crowdfunding! Want de meest succesvolle projecten zijn die, waar de inleggers zich echt betrokken voelen bij het bedrijf in kwestie.
Buurtprojecten zoals bijvoorbeeld een Syrisch restaurant waar statushouders werkzaam zijn en waar de inleggers zowel culinaire klant als ambassadeur zijn, zijn ‘eerlijke’ vormen van kleinschalig ondernemen met een (bijna)-garantie op een redelijk rendement.

Een mooi voorbeeld van crowdfunding is Bandung 22 van Marc Pieplenbosch. Bij aanvang was er een startkapitaal van 75.000,- euro nodig. Met steun van CrowdAboutNow slaagde Marc er in om in 4 weken tijd 150.000,- euro te vergaren. Daarmee is Bandung 22 een zeer succesvol crowdfundingproject van CrowdAboutNow. Inmiddels zijn er al meer dan 3000 flessen heerlijke panden likeur verkocht, aldus Marc. Toen wij, de aanwezigen, hadden geproefd, begrepen we meteen waarom Bandung 22 de markt verovert; het smaakte naar meer!

Nadat de 2 inleiders hun verhaal hadden gedaan werd de avond vervolgd met geanimeerd netwerken aan 3 netwerktafels. Er werden originele voorstellen en ideeën gelanceerd; dromen die met behulp van crowdfunding waar gemaakt zouden kunnen worden…

Tot slot werd het enquêteformulier van Business Brandal door de aanwezigen ingevuld. Het bestuur wil graag aansluiten bij behoefte en wensen en gaat zeer zeker aandacht besteden aan de uitkomsten van de enquête. Op moment van schrijven van dit verslag is het ons al duidelijk dat onder de aanwezigen unaniem de wens leeft aan meer bijeenkomsten met interessante onderwerpen zoals deze:

Dus hou de website in de gaten en tot ziens!

Rex Franzen