Category Archives: Uncategorized

Business Brandal meeting 25 juni 2019

Business Brandal 26 maart 2019 Arnhem

Dinsdag 25 juni vanaf 17:30 inloop
Locatie in De Schuur te Arnhem

U I T N O D I G I N G   B U S I N E S S   B R A N D A L    25  J U N I

Business Brandal is een platform dat activiteiten organiseert waarop ondernemers en ondernemenden met een Indische of Molukse affiniteit elkaar ontmoeten. Iedereen die zich in deze aanhef herkent is hartelijk welkom en begroeten wij met een selamat datang!

Onze bijeenkomsten zijn laagdrempelig, persoonlijk, bieden een Indisch warm thuisgevoel en hebben tegelijkertijd een business touch. Wij gaan daarbij uit van de lijn: Ontmoeten > Netwerken > Samenwerken.

En bij Brandals hoort natuurlijk lekker eten. Onze kokkie al voor een heerlijk Indinesisch buffet zorgen; Daarom alleen al, zou je moeten komen!

In het programma wordt tijd gepland voor het netwerken. Om te weten wie deze avond allemaal aanwezig is en met wie je een interessante match kunt maken of met wie je kaartjes kunt uit wisselen, organiseren wij een ronde  speeddaten.

De inleider op deze avond.

Deze keer luisteren we naar het persoonlijke verhaal van Flip Stoltenborgh, een Indische ondernemer uit Overasselt.

Zijn moeder is Ine Stoltenborgh-Indorf, lid in de Orde van Oranje Nassau, de koninklijke onderscheiding voor haar bijzondere verdiensten voor de Nederlands-Indische gemeenschap.


De Indische ondernemer


Flip is zich sterk bewust van zijn Indische  geschiedenis, opvoeding en identiteit. In zijn lezing vertelt hij hoe, met vallen en opstaan, zijn  Indisch-zijn van invloed is geweest op zijn manier van ondernemen en de besluiten die hij nam of niet nam.

Flip heeft een reisbureau dat onder meer “roots-reizen” biedt. Alhoewel het doel van deze presentatie niet zozeer het promoten van het reisbureau Merapi Tour & Travel is, ontkomen we er niet aan dat Flip als Indonesië specialist iets te vertellen heeft over de visie, de missie en het product van zijn bedrijf dat zowel verbonden is met het Indië van vroeger als het Indonesië van nu.

  In zijn boeiende en interessante verhaal passeren de volgende aspecten de revue:

  • ‘Indisch’ en ‘Ondernermersschap’.
  • Merapi Trading BV – meubelimport. Een bedrijf runnen. Overleven… tot over de rand.
  • Merapi Tour&Travel – liefde voor het moederland, confrontatie, je roots zoeken, mensen die op (be)zoek gaan naar hun achtergrond, op reis gaan maar jezelf tegen komen, gevoelens delen, ver van huis thuis komen, en het bedrijf overeind zien te houden.
  • Rootsreizen o.l.v. Wouter Muller (Bandoeng 1947). Hij heeft als singer-songwriter zijn Indische afkomst benut om muzikale producten te maken (cd’s en dvd). In combinatie met zijn live-optredens kreeg hij daarmee zoveel bekendheid in ‘Indisch Nederland’, dat hij door Merapi werd gevraagd om de ‘rootsreizen’ te begeleiden. (n.b. we hebben Wouter gevraagd zijn gitaar niet thuis te laten 🙂  )

De leidraad in de presentatie is de vraagstelling: Hoe verhoudt het ‘Indisch-zijn’ zich, ten opzichte van ondernemen en ondernemerschap? Waar is de valkuil en waar is de meerwaarde?

Programma

18.00                 Aanvang

18.30 – 19.30  Opening – Indonesisch buffet – netwerken

19.30 – 20.45  Flip & Wouter – reacties zaal

20.45 – 21.30  Netwerken / speed daten

21.30                Afronding

22.00                Sluiting

De locatie

BTV (Biologische Tuinbouw Vereniging)
De Schuur – gelegen in park De Steenen Camer.   (Elderveld aan de Drielse Dijk.)  
Adres: Hannesstraatje 2 A  6843 NV Arnhem

Aanmelden

Via email sylviaelders1@gmail.com.

Vermeld je naam, adres, telefoon en eventueel de naam van je bedrijf of het bedrijf/organisatie waar je werkt of actief bent.

Het deelnamebedrag is 26,-  (incl. het buffet en 2 drankbonnen).
Na aanmelding ontvang je per telefoon of email een tikkie met het verzoek het bedrag over te maken op NL73ABNA0431315760 t.n.v. P. van Ommen. Pas als je deelnamebedrag binnen is, ben je verzekerd van entree.

Het programma met Flip en Wouter is interessant en aantrekkelijk; wij verwachten een heel  goede opkomst, maar vol = vol, dus wacht niet te lang met aanmelden. In verband met inkoop en organisatie sluiten wij de aanmelding/betaling op 18 juni.

We hopen je te ontmoeten.

Sylvia Elders (06-143 919 00)

Namens Stichting Business Brandal

Impressie Business Brandal 26 maart 2019 Arnhem

Business Brandal meeting dd 26 maart 2019

Business Brandal, Bruisend,
Back on Business

Wat een geslaagde avond hebben we er met z’n allen van gemaakt. De gezellige zaal “De Schuur” tussen Arnhem en Driel bleek een ideale locatie voor deze 1e bijeenkomst in 2019.

De opkomst overtrof onze verwachting; meer dan 47 deelnemers vulden de zaal.

Een aantal van hen was in het verleden al meermalen te gast geweest bij de Business Brandal bijeenkomsten maar we mochten ook nieuwe bezoekers welkom heten. Het was een gemêleerd en boeiend gezelschap van Indische en Hollandse Nederlanders, met een zakelijke achtergrond en/of een ondernemende geest.

Indische dames  Business Brandal 26 maart 2019 Arnhem

Waar het nou precies aan ligt weten we niet, maar de sfeer was vanaf het eerste moment al direct ontspannen en ontzettend gezellig. Men zocht elkaar op om de ander weer terug te zien of om kennis te maken en vooral om te horen hoe het gaat, op de zaak of persoonlijk.

Deelnemers kwamen van ver en van dichtbij; Uit Breukelen, Boxtel, Almelo, Apeldoorn maar ook van “om de hoek” Kerkdriel, Arnhem, Nijmegen en Beuningen.

Een kleine greep uit de aanwezige bedrijven, zzp’rs en functies: Een cultureel ambassadeur van een verzorgingstehuis, een reïntegratiebedrijf, een travelclub, een centrum voor yoga & meditatie, een appartementencomplex 55+Indische en Molukse senioren, Training “Alles over Spreken”, een singer/songwriter/muzikant, Business Consultancy en Vastgoed, een Indische keukenprinses, Training & Coaching, een advocaat, Uitvaartverzorging, HR & Assessment Consultancy,  een zanger-entertainer, Organisatie Training en Advies, een reisbureau, en nog veel meer.

Welkom en selamat makan

De avond werd geopend met een woord van welkom en een korte toelichting op de visie en missie van Business Brandal; in het kort gezegd, een zakelijk netwerkplatform voor entrepreneurs en intrapreneurs met een Indische affiniteit.

Syliva Snelders  Business Brandal 26 maart 2019 Arnhem

Een vast onderdeel van een Business Brandal bijeenkomst is de maaltijd.

Lekker eten wordt binnen de Indische cultuur niet alleen gezien als het vullen van de maag, maar het is ook een sociale bezigheid dat saamhorigheid, onderlinge herkenning en zelfs n stukje eigenwaarde biedt binnen de Indische identiteit. De Indische Rijsttafel staat dan ook sinds kort, officieel zelfs op de lijst van cultureel erfgoed.

Aan de tafels horen we flarden van geanimeerde gesprekken over het verleden, het heden en de toekomst; het bedrijf, de Indische cultuur, klanten, de verkiezingen, de markt, sate, de politiek, de nasi kuning, omzet, de belasting, vakantie op Bali, LinkedIn, de pasar, marketing …. uiteenlopende onderwerpen.

De lezing

Indische maaltijd bordje schoon opBusiness Brandal 26 maart 2019 Arnhem Op is op

Na de overheerlijke maaltijd is het woord aan Socioloog Dr. Hans-Jan Kuipers. Studeerde pedagogiek en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en was als docent werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland.

Met zijn lezing van 45 min probeert sociologisch-georiënteerde vragen op te roepen over ‘Indische Nederlanders’. Die naam verwijst naar de kinderen van Nederlandse (Europese) vaders en Indische moeders. Terwijl een deel van deze bevolkingsgroep, vóór en ná de onafhankelijkheid, integreerde in Indonesië, is een ander deel tussen 1945 en 1964, in verschillende golven, naar Nederland gekomen.

Er schijnen inmiddels meer dan 1,5 miljoenen mensen met een Indische achtergrond in Nederland te zijn.

Business Brandal 26 maart 2019 Arnhem

Je kunt je de vraag stellen wie “de” Indo is, gezien de heterogeniteit van zijn roots.

Die heterogeniteit is een van de redenen waardoor de Indisch Nederlanders geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving.

Om de beeldvorming van Indisch-Nederlandse migranten en hun nakomelingen te bevorderen gebruikt Hans-Jan vervolgens allerlei begrippen uit de sociologie en licht deze toe met twee voorbeelden: (1) de acculturatiestrategieën (Dries & Van Endt-Meijling, 2018), en (2) het kruispunt denken (idem; Loeffen & Tigchelaar, 2013).

Business Brandal 26 maart 2019 Arnhem

Door de kennisname van deze theoretische hulpmiddelen zet Hans-Jan zijn toehoorders aan het denken over de Indische familiegeschiedenis.

In het plenaire deel na de lezing worden er vragen gesteld die getuigen van grote interesse bij zijn luisterend publiek.

Na de lezing is er weer volop mogelijkheid om te netwerken, en of dat nou met koffie/spekkoek aan de tafels is of met een pilsje/ wijntje aan de bar, al gauw is iedereen met elkaar in gesprek en worden kaartjes en telefoonnummers uitgewisseld.

Nieuwe tijden, nieuwe mensen, nieuwe kansen

De editie 26 maart 2019 van Business Brandal was een zeer geslaagde bijeenkomst. Dat had met name te maken met de instroom van nieuwe mensen in de organisatie.

Met originele ideeën, nieuwe netwerken, een frisse blik en volop energie zijn zij gemotiveerd om de schouders te zetten onder Business Brandal.

Een ieder kan daarbij aansluiten. Dus als je je aangesproken voelt en wilt participeren in de organisatie, stuur dan een mail naar sylviaelders1@gmail.com.

Je bent van harte welkom!

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 25 juni, weer in De Schuur

We zijn al druk bezig met de invulling van de avond. Er zal veel aandacht zijn voor het netwerken, mogelijk speeddaten, of een pitch-ronde, daarover zijn we nog in ontwerp.

En wees gerust, ook de rijsttafel blijft een vast onderdeel van het programma.

Gezien de grote opkomst is het wel verstandig je bijtijds aan te melden. Enne …vol is vol, gewoon vanwege de zaal met een capaciteit van 50 personen.

Tot ziens bij Business Brandal

Impressie Business Brandal Culemborg

Impressie Business Brandal Culemborg

Voor het eerst heb ik deelgenomen aan de bijeenkomst van Business Brandal. Deze werd georganiseerd in Culemborg, bij de woon/werkplek van mijn vriendin Mariska Helling en haar man Walter.

Een warm, inspirerend huis met een Indische uitstraling, een zeer gepaste locatie voor de Business Brandal, door het licht, en natuurlijk het groen in overdekte tuin(kamer)!

Bij Mariska Helling

Ik had me geen voorstelling van de avond gemaakt, was wel benieuwd hoe ik het zou vinden, gezien dit voor mij de eerste keer was dat ik naar een netwerkbijeenkomst ging. Ik had geen idee, maar het was een fijne, inspirerende avond met veel verschillende mensen, met oh zo veel overeenkomsten, leuk!

Na het arriveren van de dames van de catering, die zeer lekker eten mee hadden genomen, arriveerden al snel de andere collega-ondernemers. Sommigen kenden elkaar al en soms ook al wat langer, maar sommigen waren, net als ik, ook voor het eerst.

Hanna's catering

De avond werd officieel geopend met een voorstelrondje, wie ben je, wat doe je, wat neem je mee en wat kom je brengen? Leuk te horen waar iedereen mee bezig is, zoveel diversiteit: cranio sacraal, massage, advocatuur, communicatie, marketing, opstellingenwerk, toneel, begrafenisondernemer, ouderenzorg, enz, enz.

Na het voorstelrondje kreeg Clark Nowack de gelegenheid te vertellen over zijn werk, het innoveren van benodigdheden in de zorg. Boeiend en heel verrassend, juist door nieuwsgierig te zijn, door te vragen en de eenvoud op te zoeken ontstaan er bij hem simpele, maar zeer doeltreffende en bruikbare innovaties voor deze sector!

Na de presentatie van Clark werd het buffet geopend en was het tijd om gezamenlijk te gaan eten.

 

Goede gesprekken onder het genot van.

De onderlinge verbinding was duidelijk aanwezig en daardoor voelde ik me direct opgenomen in de groep.

De avond voelde als een warm bad en was een feest van herkenning en erkenning. Bij sommige collega’s hoorde ik al dezelfde struikelblokken; jezelf wegcijferen, onzeker over eigen kwaliteiten. Van binnen maakte ik een sprongetje; “Gelukkig, ik ben niet de enige, wat fijn!”

Door er met elkaar over te praten kwamen er al snel nieuwe inzichten en kon ik me laten inspireren door diegenen die deze struikelblokken nooit gekend of al overwonnen hebben.

Kortom, een waardevolle, ondernemende en inspirerende avond!

 

Harte groet en tot een volgende Business Brandal,
Anita Bunt
www. Anitabunt.nl
Mensontwikkelingswerk
Email contact: info.apestaartje.anitabunt.nl

 

Logo voor onze stichting

Logo voor onze stichting

Beste Brandallers,

Zoals jullie weten zijn wij op zoek naar een logo voor onze stichting. Wij willen dat logo graag door jullie laten ontwerpen. Vraag aan een ieder is dan ook na te denken over ons logo én dat logo te ontwerpen.

Het zou mooi zijn wanneer we aanstaande bijeenkomst het uiteindelijke ontwerp te kunnen tonen. Dat is kort dag maar daar zitten we jullie vast niet mee. Ideeën genoeg, toch?

De logo-commissie bestaat uit Cherie Brocken, Maureen Bol en ondergetekende. Reacties graag naar clark.nowack@reqcare.com.

Veel succes en wij zien jullie creatieve ideeën graag per mail verschijnen!
Cherie, Maureen en Clark

In de bijlage nadere informatie aangaande de eisen.

betekenis Brandal

De betekenis Brandal

Business Brandal naam
Anne heeft de naam Business Brandal (ondeugend) van een oud-klasgenootje gekregen.  Ze  had nog het idee om Brandal een op een in het Nederlands te vertalen alleen “Ondeugende Business” gaf teveel ondeugende gedachten. ;-). Op de website van
Indisch4ever is een levendige discussie te lezen over de betekenis Brandal. Er blijkt dan meer achter het woordje Brandal te zitten.

De Ondernemer Business Brandal 18 januari

De ondernemer

Het initiatief van Business Brandal wordt steeds meer en meer gespot. Afgelopen donderdag is het bestuur Business Brandal door Frank Thooft van de Ondernemer (een bijlage van de Gelderlander) geïnterviewd. Het artikel met foto (fotograaf Jacques Kok) is zaterdag 18 januari te lezen. We zijn erg benieuwd naar de response en of het natuurlijk nieuwe gezichten oplevert tijdens de bijeenkomst op 10 februari in Vasim te Nijmegen.
Vanaf 20 januari is hier het artikel te lezen.