Aanmelden bijeenkomsten

Aanmelden en/of meer informatie nodig
Sylvia Elders 06-14391900 of e-mail sylviaelders1@gmail.com

Aanmelden bij de Business Brandalbijeenkomsten kan door 25 euro over te maken NL91RABO0103098844 tnv B. van Gemert onder vermelding van je naam, evt. bedrijf, bijdrage Business Brandal. En voor de zekerheid een mail naar sylviaelders1@gmail.com  🙂

Meld je bijtijds aan want een beperkt deelnemersaantal van 25 personen.
In verband met de inkoop en de organisatie is de aanmeldingsdatum gesteld op 20 november 2018.

We ontmoeten je natuurlijk graag op de 27e november.

Benedikt van Gemert

Sylvia Elders