Aanmelden bijeenkomsten

Aanmelden en/of meer informatie nodig
Sylvia Elders 06-14391900 of e-mail sylviaelders1@gmail.com

Aanmelden bij de Business Brandalbijeenkomsten kan door 26 euro over te maken NL73ABNA0431315760 ter attentie P. van Ommen onder vermelding van je naam, evt. bedrijf, bijdrage Business Brandal. En voor de zekerheid een mail naar sylviaelders1@gmail.com  🙂

Meld je bijtijds aan want een beperkt deelnemersaantal.
In verband met de inkoop en de organisatie is de aanmeldingsdatum gesteld op 18 juni 2019.

We ontmoeten je natuurlijk graag op de 25e juni 2019.

Namens Business Brandal

Sylvia Elders