Monthly Archives: November 2014

BB presentatie Nancy Viellevoye over Mediation

Nancy Viellevoye over Mediation

Het was een gezellige en geslaagde avond op een bijzondere plek! Mijn presentatie moest ik gezien het tijdstip iets sneller doen dan gepland. Het is wel een onderwerp dat iedereen de komende jaren vaak zal tegenkomen. Vanuit de overheid wordt mediation steeds meer gestimuleerd, ook als bezuinigingsmaatregel om het rechterlijk apparaat te ontlasten. Mediation moet zelfs verplicht onderzocht worden als manier om te komen tot een oplossing van het conflict voordat de zaak aanhangig kan worden gemaakt bij de rechter.
Mediation wordt op steeds meer gebieden (ondernemingsrecht, arbeidsrecht, samenwerkingsconflicten in teams etc.)  en in steeds meer branches (de zorg, het onderwijs, tussen bedrijven) toegepast.

Hierbij kun je de Powerpointpresentatie Mediation Rumah Kita 27-10-2014downloaden van 27 oktober 2014.
Het filmpje is ook de moeite waard om nog eens hier te bekijken.

Brandals tot de volgende keer!